Skole og praktik

Fitnessuddannelsen på HANSENBERG

En erhvervsuddannelse er bygget op af 1-2 grundforløb og en hovedforløbsperiode, der veksler mellem oplæring i en virksomhed = læreplads (praktikplads) og skoleophold.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse (eller senest 2 år efter) – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger.

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du en fagretning, hvor du kommer til at gå sammen med andre, som har valgt den samme retning.

  Fagretningen behøver ikke at høre under det valgte hovedområde – du har frit valg mellem alle fagretninger, der udbydes på HANSENBERG.

  Vælg mellem følgende 7 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Adgangskrav til Grundforløb 1

  Du kan begynde på Grundforløb 1, hvis du

  • søger direkte efter 9. eller 10. klasse, eller senest 2 år efter
  • har bestået folkeskolens afgangseksamen
  • er vurderet uddannelsesparat.

  Værd at vide

  Du kan kun tage Grundforløb 1 én gang. Ønsker du bagefter at begynde på en uddannelse inden for et andet hovedområde, skal du begynde direkte på uddannelsens Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar.
  Se startdato under den enkelte uddannelse.

Fitnessuddannelsen på Grundforløb 1

Erhvervsuddannelsen hører under fagretningen Mad, motion og oplevelser på Grundforløb 1.

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 25 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

  (OBS: På veterinærsygeplejerskeuddannelsen varer grundforløbet 10 uger)

 • Adgangskrav til Grundforløb 2

  Du har afsluttet Grundforløb 1 – eller

  • det er mere end 1 år siden, du har afsluttet 9. eller 10. klasse
  • du har mindst 02 i gennemsnitskarakter i fagene dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse
  • du er blevet vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

  På enkelte uddannelser kan der være svære overgangskrav til hovedforløbet, det kan derfor være en fordel, hvis du har taget 10. klasse. Det kan fx være på uddannelsen til mekaniker, hvor du i løbet af de 20 uger på Grundforløb 2 skal bestå 4 fag på E-niveau.

  Under hver enkelt uddannelse (under fanebladet Skole og praktik) kan du se hvilke fag, du skal bestå i løbet af Grundforløb 2.


  Over 25 år?

  Hvis du er fyldt 25 år, skal forløbet tilrettelægges efter den joberfaring, du har i forvejen, og forløbet kan være kortere end 20 uger. Inden du begynder din erhvervsuddannelse, skal du kontakte en vejleder og have vurderet dine kompetencer. 

  Omvalg på grundforløbet

  Hvis du fortryder dit valg af erhvervsuddannelse, når du er begyndt – eller har afsluttet Grundforløb 2 – så har du mulighed for at vælge en anden erhvervsuddannelse. Det gælder også, hvis du allerede er gået i gang med hovedforløbet.

  Du kan ikke tage Grundforløb 1 igen, men du kan starte direkte på uddannelsens Grundforløb 2. Hvis der er fag, du allerede har gennemført i dit tidligere forløb, skal du ikke tage dem igen.

  Du kan vælge mellem alle erhvervsuddannelser, men du kan kun vælge om 2 gange – medmindre du har en uddannelsesaftale.

Fitnessuddannelsen på Grundforløb 2

Fitnessuddannelsen begynder på Grundforløb 2, hvor du får en grundlæggende viden om både styrke- og konditionstræning, holdtræning og skader. Du kommer desuden til at arbejde en del med instruktion og kommunikation, kundeservice og personlig præsentation, så du kan give kunderne en rigtig god oplevelse allerede den første dag, du er i lære efter grundforløbet.

Vær indstillet på, at du skal læse en del. Når du har styr på teorien, lærer du, hvordan du bruger den i praksis. De teoretiske fag foregår på skolen, fx anatomi/fysiologi og ernæring, mens den praktiske træning foregår i træningscenteret.

Som en opstart til profilen centeradministration vil du have fag som afsætning og virksomhedsøkonomi.

GRUNDFAG PÅ GRUNDFORLØB 2

 • Afsætning D

 • Virksomhedsøkonomi E

 • Psykologi E

 • Førstehjælp

Hovedforløbet

Fitnessuddannelsen veksler mellem praktik og skoleophold.

Undervisningen foregår på HANSENBERGs afdeling på Skovvangen, hvor der er bygget nye fitnesslokaler samt ny idrætshal i 2021. 

Du kan vælge at tage en 1-årig eller en 2-årig uddannelse – fysisk træner (trin 1) og fitness manager (trin 2).

Uddannelsen med de to trin dækker behovet for dels specialister med stor viden om fysisk træning, der kan motivere kunder både individuelt og i hold i et træningscenter, og dels specialister inden for fitness management med stor viden om forretningsforståelse og kundeservice, som kan efterkomme de høje krav til service, forretningsudvikling og markedsføring.

Mens du er på skole, har du timer i teorilokaler, træningslokaler og fitnesscentre, hvor du træner, får undervisning og øver dig i faget.

På fællesfagene går vi mere i dybden med det træningsfaglige, og du får viden om træning til en række forskellige målgrupper lige fra peak performere til folk med livsstilssygdomme. Herudover får du undervisning i psykologi, kommunikation og medlemsservice, så du får en dybere forståelse for, hvordan du kan fastholde dine medarbejdere i centeret.

På uddannelsen til fysisk træner vil du under specialefagene få dybere kendskab til periodiserings­principper, så du kan lave langsigtede planer til dine klienter. Derudover lærer du flere coaching­teknikker og kommunikationsteorier, så du i samarbejde med din klient kan skabe den bedste træningsoplevelse.

Som elev på fitness manager vil du have fag som markedsføring, ledelses- og organisationstyper, økonomi og drift, kommunikation og konflikthåndtering samt mødeledelse og drift.

Fitnessuddannelsens hovedforløb byder desuden på en række valgfag, så du kan skræddersy din uddannelse efter dine interesser. Du kan bl.a. tage fag som ernæring og præstationsfremme, holdtræning og events, økonomi og drift samt opfølgning på genoptræning.

 • Hvad er en svendeprøve?

  EKSAMEN OG SVENDEPRØVE

  Svendeprøven er den afsluttende eksamen, hvor en elev/lærling viser, hvad han eller hun har lært ved at fremstille et svendestykke, dvs. et produkt, som er karakteristisk for faget.

  Svendestykket bliver vurderet af skuemestre (censorer), der er udvalgt af Det faglige Udvalg, og bliver bedømt som ”bestået”, ”veludført” eller ”særdeles veludført”. Derudover kan den højeste bedømmelse resultere i en bronze- eller en sølvmedalje.

 • Hvad er en læreplads/praktikplads?

  En læreplads (praktikplads) vil sige, at man kommer i lære i en virksomhed. En erhvervsuddannelse veksler mellem skolegang og oplæring ude i virksomheden (skole- og praktikforløb). Det vil sige, at du skal have en læreplads (uddannelsesaftale) i en virksomhed for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse.

  Der er dog undtagelser, som fx uddannelsen til webudvikler, hvor der ikke er behov for en læreplads, og på nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i lære på Praktikcenter HANSENBERG, hvis det ikke er lykkedes at finde en læreplads, og man samtidig opfylder betingelserne for at blive optaget. Læs mere om praktikcentret længere nede på siden.


  Der er flere forskellige aftaleformer

  En uddannelsesaftale kan indgås for hele aftaleperioden eller som restlæreforhold efter en tidligere uddannelsesaftale i samme uddannelse/speciale, men der findes også andre aftaleformer.

  Kort uddannelsesaftale
  Kort uddannelsesaftale skal som minimum omfatte én praktikperiode og én skoleperiode fra hovedforløbet. Et fuldt uddannelsesforløb kan bestå af flere korte aftaler, dog max. 2 korte aftaler med samme virksomhed.

  Ny Mesterlære
  Grundforløbet erstattes helt eller delvist af oplæring på uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet har ansvaret for, at eleven når målene for grundforløbet i samarbejde med skolen. Med indgåelse af uddannelsesaftale udarbejdes der uddannelsesplan for grundforløbet.

  Kombinationsaftale
  Eleven indgår aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperioder.

   

Hjælp til at finde en læreplads

 

For at gennemføre en erhvervsuddannelse er det vigtigt, at du finder en læreplads (praktikplads) efter grundforløbet. Du kan finde en læreplads på flere måder.

HANSENBERGs praktikpladskonsulenter står klar til at hjælpe med at finde det rigtige match mellem elev og virksomhed.

 

Praktikpladsen.dk

Tilmeld dig som søgende på praktikpladsen.dk, som er Undervisningsministeriets mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.

Når du har bestået Grundforløb 2, har du også mulighed for at komme i praktik i udlandet.

 

Vil du vide mere?

Find flere informationer, få tips til at søge læreplads, og læs om lære-/praktikpladssituationen.

Har du ikke fundet en læreplads?

På nogle uddannelser er der mulighed for at komme i skolepraktik ...

 

 • Skolepraktik i Praktikcenter HANSENBERG

  Praktikcenter HANSENBERG er et alternativ til dig, der efter grundforløbet endnu ikke har fået en uddannelsesaftale med en virksomhed.

  Har du afsluttet Grundforløb 1 og 2, kan du søge en skolepraktikplads (SKP).

  Du skal opfylde 4 krav, før du kan optages:

  • Egnethed
  • Mobil geografisk
  • Mobil fagligt
  • Aktivt søgende

  Samlet i ét ord: EMMA.

  Som SKP-elev skal du hele tiden kunne dokumentere, at du fortsat søger læreplads.

  Længden på uddannelsen er den samme, som hvis du var i lære hos en virksomhed. Mens du har HANSENBERG som din "mester", får du udbetalt en månedlig praktikydelse.

  Har du spørgsmål?

  Bemærk, at det ikke er alle uddannelser, der udbyder skolepraktik. 

  Læs mere om, hvilke uddannelser der udbyder skolepraktik, hvordan du søger en skolepraktikplads, dine muligheder som SKP-elev og meget andet.

Praktik i udlandet

UANSET HVILKEN ERHVERVSUDDANNELSE DU VÆLGER, HAR DU MULIGHED FOR AT KOMME I PRAKTIK I UDLANDET

Efter Grundforløb 2 har du mulighed for at tage en eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet. Ordningen hedder PIU, og du har mulighed for at få økonomisk hjælp i forbindelse med praktikophold i udlandet.

Et PIU-ophold kan som udgangspunkt finde sted overalt i verden. 
Dog skal du være opmærksom på lande, som det frarådes at rejse til af sikkerhedsmæssige årsager.

HVORDAN ER DINE MULIGHEDER FOR AT KOMME TIL UDLANDET?Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden