Dyrepasser

Kunsten at fodre, passe, pleje, træne og avle dyr

Dyr skal have det godt – hver dag, året rundt. De skal fodres, passes, plejes, trænes og avles. Arbejdet som dyrepasser er fysisk krævende og foregår ofte udendørs – uanset vind og vejr.

Har du mod på et håndværk, hvor alt kan ske?

Uddannelsesstart

Grundforløb 2

5. august 2019

Tilmelding

Har du en praktikplads, så send din underskrevne uddannelsesaftale til HANSENBERG, Skovvangen 28, 6000 Kolding.

Har du ikke en praktikplads, kan du søge ind på vores fælles Grundforløb 2 for både dyrepassere og landmænd. Læs mere om denne forsøgsordning længere nede på siden.

Ansøgningsfrist den 20. juni 2019 på optagelse.dk.

Efter Grundforløb 2 er en praktikplads påkrævet, inden opstart på hovedforløbet.

Grundforløb 1

For dig, der netop har afsluttet 9. eller 10. klasse. Læs mere.
Uddannelsesstart den 5. august 2019.

 • Ansøgningsfrist - Grundforløb 1

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og det gælder for alle uddannelser, men enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

  Grundforløb 1 er for dig der søger ind direkte eller senest i august 2 år efter din 9. eller 10. klasse.

  Ved uddannelsesstart i august 2019 er der ansøgningsfrist den 1. marts 2019. Søg ind via optagelse.dk

  Hvis det er mere end 1 år siden, at du gik ud af 9. eller 10. klasse, er der ansøgningsfrist i juni 2019.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse – eller har du afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 2 år – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger.

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du en fagretning, hvor du kommer til at gå sammen med andre, som har valgt den samme retning.

  Fagretningen behøver ikke at høre under det valgte hovedområde – du har frit valg mellem alle fagretninger, der udbydes på HANSENBERG.

  Vælg mellem følgende 7 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Fakta om Grundforløb 2

  Er det mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse, begynder du direkte på Grundforløb 2, hvor du vælger en specifik erhvervsuddannelse.

  Her bliver undervisningen målrettet erhvervsuddannelsens hovedforløb. Målet med undervisningen er, at du opnår de faglige kompetencer, der kræves for at kunne fortsætte på hovedforløbet.

  På HANSENBERG kan du tage Grundforløb 2 på 25 erhvervsuddannelser.


  Grundforløb 2 varer 20 uger (½ skoleår) og afsluttes med en prøve.

  (OBS: På veterinærsygeplejerskeuddannelsen varer grundforløbet 10 uger)

 • Hvis ansøgningsfristen er overskredet

   

  Hvis ansøgningsfristen er overskredet, er du velkommen til at udfylde ansøgningsskemaet herunder og sende det til HANSENBERG, Skovvangen 28, 6000 Kolding. 

  Der er ingen garanti for, at der er flere pladser på den ønskede uddannelse, men du hører fra os, efter vi har modtaget din ansøgning.

Forsøgsordning på Grundforløb 2

For dig, der endnu ikke har fundet en praktikplads

Fælles Grundforløb 2 for landbrugs- og dyrepasseruddannelserne

HANSENBERG er med i en forsøgsordning, hvor tilmeldte elever på dette grundforløb vil få mulighed for at møde både landbrugs- og dyrepasseruddannelsen. Grundforløb 2 til landbrugs- og dyrepasseruddannelserne har mange fælles faglige emner, og eleverne vil tilegne sig viden og kompetencer til begge erhverv. Herved får eleverne et mere nuanceret kendskab til begge uddannelser, hvilket giver dem flere uddannelsesmuligheder/valg efter Grundforløb 2, når de skal beslutte sig for en uddannelsesretning.

Hvis du søger ind på dyrepasseruddannelsen, og bliver vurderet uddannelsesparat ved en samtale, vil du være med i forsøgsordningen.

Forløbet starter den 5. august 2019.

Grundforløbsbevis til landbrugs- eller dyrepasseruddannelsen

Grundforløbsbeviset til landbrugsuddannelsen kan fx give adgang til praktikpladser på både landbrugs- og dyrepasseruddannelsen. Hvis en elev med grundforløbsbevis til landbrugsuddan­nelsen får en uddannelsesaftale som dyrepasser, vil eleven efterfølgende blive kompetenceafklaret og få et grundforløbsbevis til dyrepasseruddannelsen.

Kvoteplads som dyrepasser

Grundforløb 2 på både landbrugs- og dyrepasseruddannelsen tager 20 uger.

For elever, som har en studentereksamen, bestået biologi på min. F-niveau og har kørekort, vil grundforløbet tage 10 uger.

De elever, som ønsker at tage grundforløbsprøven som dyrepasser, skal søge en kvoteplads 6 uger før de afsluttende prøver på Grundforløb 2 under forsøgsordningen.

Blandt alle kvoteansøgerne udvælges de elever, som går til grundforløbsprøve til dyrepasser­uddannelsen. De øvrige elever på forsøgsordningen går til grundforløbsprøve til landbrugs­uddannelsen.

Praktik i udlandet (PIU) er en mulighed både på landbrugsuddannelsen og på dyrepasser­uddannelsen.

Specialer

 • dyr i zoologiske anlæg
 • forsøgsdyr
 • hestemanager
 • dyrehandel

Ikke 2 dage er ens for en dyrepasser. Heller ikke selv om arbejdsdagen er præget af rutiner. Det sørger dyrene for.

En hverdag med dyr

Som uddannet dyrepasser arbejder du professionelt med pasning af dyr.

Du observerer og kender dine dyrs adfærd. Du følger foderplaner, skovler møg, holder orden, laver research, tænker kreativt og tager ansvar for dyrenes ve og vel.

For at dyrene trives og har det godt, skal du hele tiden være oppe på mærkerne og opfange selv de mindste signaler fra det enkelte dyr.

Du skal også have en god fysik og være indstillet på at tage fat. Arbejdet består hovedsagelig af fysisk krævende opgaver som fodring og udmugning.

Selvfølgelig skal du som dyrepasser være glad for dyr, men du skal også have et realistisk natursyn. Det går ikke, at du knytter alt for tætte bånd til dyrene, hvis de senere skal flyttes eller måske aflives. Det er heller ikke altid, dyrene har det godt, og du skal både kunne behandle dem og kunne gøre en ende på deres lidelser, når det er nødvendigt.

I nogle tilfælde skal du også være fx dyreparkens ansigt udadtil og formidle din viden om dyrene til forskellige målgrupper på forskellige sprog.

 • Som dyrepasser er det vigtigt, at du...
  • interesserer dig for alle slags dyr
  • har det bedst med at holde kroppen i gang hele dagen
  • kan se dig selv udføre fysisk krævende arbejde, fx fodring og udmugning
  • er ansvarsbevidst, opmærksom og påpasselig
  • har en stærk psyke og kan arbejde med både sunde og syge dyr
  • er indstillet på skiftende arbejdstider og weekendarbejde
  • som hestemanager har lyst til at arbejde med heste.
Dyrepasserelev Maja Lassen

Jeg elsker den friske luft og det hårde fysiske arbejde, men det bedste må helt klart være at holde øje med dyrene og sørge for, at de har de bedste levebetingelser.

Maja udlever sin barndomsdrøm

Værd at vide

For at gennemføre dyrepasseruddannelsen skal du selv skaffe dig en uddannelsesaftale med en godkendt virksomhed. Det kan være i Danmark eller i udlandet. 

Mød dyrepasserelev Michaella

specialer

 • Dyrepasser med speciale i
  • dyr i zoologiske anlæg
  • forsøgsdyr
  • hestemanager
  • dyrehandel

Du kan afslutte uddannelsen som dyrepasser med specialerne dyr i zoologiske anlæg, forsøgsdyr, hestemanager eller dyrehandel.

Som dyrepasser med speciale i zoologiske dyr får du et solidt kendskab til denne dyregruppe, herunder akvarier og terrarier, deres foder, pasning, pleje og håndtering samt formidling, fx rovfugleshows.

Med specialet forsøgsdyr tager du dig af fodring, pasning og pleje af dyr, som indgår i forsøg, hvilket kræver et særligt kendskab til dyrevelfærd og de særlige regler for forsøgsdyr.

Som hestemanager står du i spidsen for den daglige pasning, træning og fodring af heste, fx avlsheste, væddeløbs- eller rideheste på stutterier og hestepensioner. Desuden er arbejdsområderne for en dyrepasser med specialet hestemanager tilridning – fx til kåringer, dyrskuer og ridestævner – samt avlsplanlægning, sygdomsforebyggelse og staldindretning. Du formidler også din viden til andre ryttere.
Læs mere i folderen Hestemanager.

Specialet dyrehandel sætter fokus på fodring, pasning og pleje af butikkens dyr. Du tager dig også af kundebetjening, vejledning og salg.

Uddannelsens opbygning

Vælg mellem specialerne: dyr i zoologiske anlæg, forsøgsdyr, hestemanager eller dyrehandel 

Efter Grundforløb 2 varer uddannelsen mellem 3 og 4 år.

 

HANSENBERG udbyder alle 4 specialer.

VÆLG UDDANNELSEN MED EUX

På EUX er du god til at bruge både hænder og hoved. Måske går du i 9. og 10. klasse og står foran valget af ungdomsuddannelse – måske er du bare klar til en afvekslende uddannelse, der gør dig endnu bedre til det, du allerhelst vil arbejde med.

VIL DU VIDE MERE?

Succes efter HANSENBERG

Med et svendebrev som dyrepasser kan du få job i landbruget, fx svineavl, arbejde i stutterier eller passe forsøgsdyr og indgå i forskningsopgaver. Du har også mulighed for at beskæftige dig med dyrehandel og fx åbne egen forretning. Endelig kan du være heldig at få arbejde i en zoologisk have eller dyrepark.

Kan jeg læse videre?

Du kan fx videreuddanne dig til jordbrugsteknolog.

En anden mulighed er erhvervsrettede kurser for faglærte medarbejdere.

Nogle af dem kan du tage løbende på HANSENBERG.

 • Kurser og efteruddannelse

 • Uddannelsens beliggenhed (Organia)

  Uddannelsen er beliggende ca. 9 km fra skolens uddannelser på Skovvangen i Kolding.

  På denne adresse ligger uddannelserne

  • anlægsgartner
  • dyrepasser med speciale i forsøgsdyr
  • dyrepasser med speciale i dyrehandel
  • dyrepasser med speciale i zoo-dyr
  • EUX-dyrepasser
  • hestemanager
  • landmand med speciale i husdyr
  • landmand med retningen akvakultur
  • landmand med retningen oplevelsesvært
  • veterinærsygeplejerske
  • beslagsmed (hovedforløbet)

  • Grundforløb 1, Dyr, landbrug og gartneri samt Fødevareproduktion, gastronomi og værtskab

Tag din hest med i skole

Hvis der er ledige bokse, har du mulighed for at få din hest opstaldet på skolen

Skolepraktik

Uddannelsen udbydes ikke med skolepraktik.

Nyhedsarkiv

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden