Grundforløbsprøver

Grundforløbsprøven

Grundforløbets 2. del afsluttes med en grundforløbsprøve. Prøven skal være bestået, for at eleven kan begynde på skoleundervisningen i hovedforløbet.

Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af elevens opfyldelse af de faglige krav, der er i grundforløbet, og som eleven skal opfylde forud for undervisningen i hovedforløbet.

Prøven skal afprøve elevens erhvervsfaglige kompetencer og vil typisk omfatte et teoretisk/praktisk prøveforløb, hvor elevens viden færdigheder og kompetencer vurderes.

Prøvens rammer

Prøven må vare mellem 30 minutter og syv timer afhængig af prøvens indhold.

Skolen fastsætter de nærmere rammer for prøven herunder fastsættelse af form, indhold, varighed og bedømmelses- og eksaminationsgrundlag. Skolen kan beslutte, at eksaminations- og bedømmelsesgrundlaget skal omfatte elevarbejde, der er gået forud for prøveafholdelsen.

Grundforløbsprøven er tilpasset de enkelte uddannelser, og prøverne vil derfor være meget forskellige i indhold, varighed og tilrettelæggelse.

Censur

Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som blandt andet indebærer, at der er ekstern censur til prøven. Censorerne kan være fra andre skoler eller fra erhvervslivet. Alle censorer skal opfylde de krav, der er fastsat i eksamensbekendtgørelsens kapitel 6 om bedømmerne.

Bedømmelse

Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden