Elevtrivsel og undervisningsmiljø på erhvervsuddannelserne

Hvordan oplever eleverne undervisningsmiljøet på HANSENBERG?

Elevtrivsel og et godt undervisningsmiljø er en vigtig forudsætning for, at elever, kursister og studerende kan blive tilstrækkeligt motiverede for at modtage reel læring.  

Som en fast proces i kvalitetsarbejdet måles elevernes trivsel hvert år. Den efterfølgende rapport er et meget vigtigt redskab, når indsatsområderne skal udvælges, og forbedringsarbejdet sættes ind.

 

Vi spurgte eleverne på erhvervsuddannelserne i 2018

Nedenstående graf viser, hvordan elevtrivslen er på HANSENBERG i forhold til landsgennemsnittet.

INDSATSOMRÅDERNE

Grafen herunder viser vurderingen af de indsatsområder, som der er taget udgangspunkt i ved undersøgelsen.

Se hele rapporten om elevernes trivsel og undervisningsmiljøet på HANSENBERGBrug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden