Behandling af personoplysninger

Der er stadig ledige pladser på flere uddannelser

Vejen til drømmejobbet - 1

Behandling af personoplysninger

HANSENBERG, Skovvangen 28, 6000 Kolding er dataansvarlig for de personoplysninger, skolen behandler. Vi behandler primært personoplysninger om elever og ansatte, men kan også behandle oplysninger om andre, der er i kontakt med skolen.


 
Vi passer godt på dine oplysninger og videregiver kun oplysninger til tredjemand, hvis videregivelsen er berettiget, du har givet dit samtykke til det, eller der er en lovgivningsmæssig forpligtelse til det, fx fordi der skal ske indberetninger til offentlige myndigheder. 

Alle medarbejdere har tavshedspligt om de personoplysninger, vi behandler. Det betyder, at vi ikke  uberettiget må videregive eller udlevere disse.

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe det er nødvendigt, for at vi kan løse vores opgaver. På visse områder har vi pligt til at opbevare oplysningerne i en årrække. Det drejer sig blandt andet om oplysninger, der knytter sig til skolens økonomi og til elevernes eksamensbeviser. 

 

Har du givet samtykke til behandling af personoplysninger, kan du altid kalde samtykket tilbage. Hvis samtykket er den eneste behandlingshjemmel, må vi herefter ikke længere behandle den pågældende oplysning.

I det omfang vi bruger eksterne databehandlere, har vi indgået en databehandleraftale med leverandøren, så det sikres, at oplysningerne behandles i henhold til lovgivningen. En databehandler er en virksomhed, der behandler data på vegne af HANSENBERG.

 

Du kan altid kontakte HANSENBERG og få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Du har også ret til at bede om berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I visse situationer er HANSENBERG lovgivningsmæssigt forpligtet til fortsat at behandle personoplysninger på trods af en anmodning om det modsatte. 

Kan din henvendelse ikke besvares inden en måned, får du oplyst, hvad årsagen til det er, og hvornår du kan forvente at få et svar. Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, skal du henvende dig til Datatilsynet, www.datatilsynet.dk. Vi håber dog, at du forinden vil kontakte os, så vi kan se, om der er noget, vi kan rette op på her og nu.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden