HANSENBERGs historie

fra 1854 til nu

HANSENBERG I Aktuelle tal

1200

elever

250

medarbejdere

3

adresser

HANSENBERGS HISTORIE FRA 1854 TIL NU

Vigtige begivenheder i skolens historie - som tidslinje

2022

Pr. 1. januar 2022 overtog skolen ejerskabet af bygningen på C.F. Tietgens Vej 8.

Der blev etableret en udendørs multibane på Skovvangen 28.

DSC 0042

2021

Den nye bygning på Skovvangen 28 blev taget i brug.

Designia flyttede ud til afdelingen i Vranderup for at give mere plads til uddannelserne på C.F. Tietgens Vej.

HANSENBERG-medaljen blev overrakt for 10. år i træk.

Køkken 1.jpg

2020

Efter en længere omlægningsperiode er landbrugsdriften på gården i Vranderup omlagt til økologi, og pr. 1. januar kunne mælken kaldes økologisk. Skolens 75 jerseykøer deltog i Økodag (via livestreaming).

Under nedlukningen pga. Covid-19 modtog eleverne virtuel undervisning, bl.a. via læringsplatformen Moodle, udlånte PC’ere og iPads mv., og medarbejderne arbejdede hjemme.

Et ekstra stort optag af elever på Grundforløb 1 gjorde det nødvendigt at udvide bygningsmassen, og C.F. Tietgens Vej 8 blev lejet og midlertidigt indrettet til formålet.

DSC_1271.jpg

2019

Skolens mission, vision, strategiske fokuspunkter samt værdigrundlag opdateres.

Første spadestik tages til en ny multihal på Skovvangen 28. Bygningen skal indeholde en hal til sport og arrangementer, lokaler til fitness-undervisningen og et undervisningskøkken til kokkeeleverne samt en restaurant til tjenereleverne.

Prøv et fag, en workshop hvor folkeskoleelever sammen med en forælder inviteres til at prøve et fag på skolen, afholdes for første gang.

Spadestik 1.jpg

2018

HANSENBERGs egen zoo blliver optaget i EAZA (the European Association of Zoos and Aquaria).

Den første EUX-studenterhue i skolens historie sættes på hovedet af en tømrerelev.

HANSENBERG er nu godkendt som Apple Authorised Training Center for Education inden for app-udvikling i programmeringssproget Swift.

Skolens arbejde med en omfattende bæredygtighedsstrategi resulterer i, at Friluftsrådet tildeler skolen Det Grønne Flag.

Digitaliseringsstrategien føres ud i livet, eleverne får udleveret Ipads, mens tavlerne i klasselokalerne udskiftes med digitale skærme.

Det Grønne Flag 1.jpg

2017

Digital strategi 2017-2019 indføres.

Strategier og implementeringsplaner for bæredygtighed, internationalisering og XHOUSE udarbejdes ligeledes for fuld implementering i 2018.

Skolen udbyder ny integrationsuddannelse for flygtninge (IGU).

XHOUSE udbyder den certificerede uddannelse til dronefører.

HANSENBERG Gymnasium skifter navn til HANSENBERG Tekniske Gymnasium.

Den 15. september har skolen besøg af både statsminister Lars Løkke Rasmussen og borgmester Jørn Pedersen. 

P1050674.JPG

2016

Efter 22 år på posten vælger direktør Birger Hørning at træde tilbage, og Morten Kaj Hansen tiltræder som ny diretør den 1. november 2016.

Et markant fald af årselever de seneste år samt et krav til alle uddannelsesinstitutioner om en årlig effektivisering på 2 % frem til 2019 gør, at skolen også må tilpasse medarbejderstaben for at opnå balance i økonomien.

For 4. år i træk er det en en VVS-elev fra HANSENBERG, der vinder Danmarksmesterskabet i Skills.

 

 

 

VVS Skills 2016 4.jpg

2015

Gennemgribende renovering af værkstederne på C.F. Tietgens Vej 11, nyt udstyr til auto-, smede- og vvs-energiuddannelserne.

HANSENBERG Praktikcenter får egen hjemmeside og HANSENBERG GYMNASIUM får ny hjemmeside.

Ny EUD-reform, nye kvalitetskrav og nye arbejdstidsaftaler gør det nødvendigt at ændre skolens organisation, så den bedst muligt lever op til de nye krav, og der ansættes 3 skolechefer, så der er en skolechef for hver af de 5 brancheskoler.

 

2015-nye-vaerksteder-cft.JPG

2014

Ny organisation implementeres.

Skolen har 160 års jubilæum. Tidligere HANSENBERG-medarbejdere gennemgår arkiverne, hvilket resulterer i jubilæumsbogen "HANSENBERG 1854-2014, 160 års historie".

Der bygges om på C.F. Tietgens Vej 11 for at gøre plads til EUX- og 10. klasserne samt XHOUSE, som er et kreativt eksperimentarium på 900 m2.

XHOUSE 1 robotarm.jpg

2013

Multimediedesigneruddannelsen flytter til IBA, men bliver dog fysisk på skolen frem til 2016.

HANSENBERG Talentakademi etableres.

Skolen køber C.F. Tietgens Vej 5a, hvor Lager- og terminaluddannelsen får til huse.

2013-talentakademi.jpg.png

2012

Ny organisation.

Liv og Læring etableres som enhed med ansvar for udvikling af skolens kerneydelser, personale og den digitale platform.

Kvalitetsforbedringsprogrammet Liv og Læring iværksættes.

HANSENBERG-medaljen og legat uddeles for første gang til 23 elever med excellente faglige kompetencer.

På Organia indvies undervisningsbygningen på 1019 kvm.

2012-hb-medaljen.jpg

2011

HANSENBERG GYMNASIUM får egen hjemmeside.

Skolen modtager praktikpladsprisen fra Industriens Uddannelser.

Erhvervskostskolen udvides med Golfen.

Funday for elever afvikles første gang.

2011 Funday.jpg

2010

Besøg af undervisnings- og videnskabsministrene.

2009

Der er udformet en kostpolitik for hele skolen.

Skolens værdier ajourføres.

Ministeriet bevilger HANSENBERG midler til en særlig indsats for sundhed.

2009-sundhed.jpg

2008

Skolen får den lokale Koldingensiske pris, Kjørmesprisen.

"Med rødder i Kolding tilbage til 1854 da P. Hansen og Chresten Berg tog de første skridt til en aftenskole for lærlinge indenfor håndværk, til det senere Tekniske Skole, CEU og nu HansenBerg. I har udviklet jer til en af de største institutioner i Kolding, med ca. 300 medarbejdere, 115 forskellige faguddannnelser og indkvarteringsmuligheder for 230 personer. Skolen har de seneste mange år været under driftig ledelse af dig - Birger Hørning – og i dag kan jeg med ret fastslå: En institution som Kolding ville være fattigere foruden".
Oldermand Agner Mortensen, til Direktør Birger Hørning under overrækkelse af Kjørmesprisen

Skolen godkendes til at udbyde samtlige 11 tekniske indgange til erhvervsuddannelserne.

Skolen udbyder uddannelsen til fitness-instruktør.

Teknisk Gymnasium får ny studieretning: TekDes (teknologi og design).

Skolen danner sammen med IBC Erhvervsakademi Kolding.

2007

Den europæiske kvalitetspris Recognized for Excellence med 5 stjerner tildeles skolen som den første og hidtil eneste danske uddannelsesinstitution.

Skolen modtager en guldmedalje for et projekt omkring eLearning/podcasting - "internetradio som læringsredskab".

Gymnasiereformen implementeres.

Skolen skifter navn til HANSENBERG - et navn med dybe rødder i skolens historie. Skolens to grundlæggere var P. HANSEN og Chresten BERG.

Med navneskiftet opdeles skolen i 5 brancheskoler: Teknia, Designia, Organia, VItia og HTXia.

2007-efqm.jpg

2005

Der etableres et brugerservicecenter med fuldtidsansatte vejledere.

Den nye Bistro på Dyr og Jordbrug bliver indviet.

Bistro Organia 05 (08).jpg

2004

Uddannelsen til industritekniker (maskinarbejder) tages af skolens program - det samme sker for hotel- og fritidsassistentuddannelsen.

Skolens 150 års jubilæum.

I august er skolen udvidet med 60 nye værelser på erhvervskostskolen, 40 nye parkeringspladser og et grønt areal på 4.495 kvm. Skolen har nu plads til at indlogere 212 elever og studerende.

Ny ridehal på 1.600 kvm. og hestestald med 30 bokse og specialrum indvies på Dyr og Jordbrug.

NoMA (Nordic Multimedia Academy) er en realitet. NoMA er det nye akademi for uddannelsen til multimediedesigner.

2003

Organisationen omdannes til en teambaseret organisation, og der udnævnes ejere på skolens vitale processer.

"Al magt til folket" introduceres på fællesmødet.

CEU Kolding køber nabogrunden til Skovvangen 28. Planen er udbygning er erhvervskostskolen. i oktober kommer byggetilladelsen.

 

2003-byggeri-paa-skovvangen.jpg

2002

I oktober - på Arkitekturens dag - modtager CEU Kolding pris og diplom. Kolding Kommune prisbelønner Skovvangen 28 som et markant bud på udforminingen af god rummelighed til en holdbar fremtid.

I august får Hørgårdens elever nye rammer på C. F. Tietgens vej 9. Den 27. august indvier undervisningsminister Ulla Tørnæs ny- og ombygningen på C. F. Tietgens Vej 9 & 11. Billedet herunder.

Ved købet af Vranderupvej Østergård ejer skole nu alle sine bygninger. Skolens uddannelser samles på 3 adresser.

En lang periode med flytning og renovering afsluttes med købet af Vranderup Østergård på skolens afdeling for Dyr og jordbrug.

De grafiske elever flytter fra lejede lokaler på Agtrupvej til lokaler C. F. Tietgens Vej 11. Skolens afdeling på Agtrupvej lukkes.

Den nye skolebygning på Skovvangen indvies den 31. januar, og skolen skifter navn til CEU Kolding (Center for Erhverv og Uddannelse).

2001

Skolens nye erhvervskostskole på Skovvangen tages i brug.

2000

EUD-reformen implementeres, og forberedelsesfaktoren ændres efter forhandling.

Første spadestik til den nye skolebygning på Skovvangen 28.

2000-birger-hoerning-foerste-spadestik.jpg

1999

Samarbejdsudvalget nedlægges og erstattes af MIO (MedarbejderInflydelsesOrganet).

Ved KVU-reformen udfases laborantuddannelsen, maskin- og byggetekniker, kvalitets- og måleteknikeruddannelserne. Tilbage bliver multimediedesigneruddannelsen.

Skolen når det magiske mål 50 mio. kr. i likviditet hentet på 5 år. Samme år søger skolen om Den Danske Kvalitetspris.

Skolens værdier fastsættes sammen med ny vision.

Skolen vedtager planer for nyt byggeri. Skolen skal samles på færre adresser.

1997

Der gennemføres it-uddannelse i stort omfang. Samme år forlader skolen som den første erhvervsskole DSI-platform til fordel for Unix/IBM platform - elektronisk dokumenthåndtering indføres.

1997-edb-terminaler.jpg

1995

Designskolen udskilles fra Kolding tekniske Skole.

Tandtekniker- og optikeruddannelserne tages af skolens udbud.

Den første strategi om økonomisk uafhængighed og overgang til ejemål besluttes af bestyrelsen.

1994

Ny ledelse og nye medlemmer til skolens bestyrelse. Skolen er illikvid med 12,7 mio. kr.

1976

Undervisningen på EFG-Jordbrugs basisår starter.

1976-mallinglandbrugsskole-1.jpg

1975

Byggeudvalget går i gang med planerne for de nye bygninger på C. F. Tietgens Vej.

1974

Skolen sælger sine bygninger på Vesterbrogade 6 og Zahnsgade 6 til kommunen (men fortsætter som lejere en tid).

1970

3000 kvm. lejes på Hørgården, Mosevej. Desuden lejes Frelsens Hærs bygning i Sct. Jørgens Gade.

1970-hoergaarden-mosevej.jpg

1968

Skolen udvider med flere lejede lokaler på Agtrupvej.

1965

Skolen lejer fabrikslokaler på Agtrupvej.

1963

Laboranterne starter i klasser. Skolen lejer 900 kvm. på Kolding Strømpefabrik, Kongebrogade-Hollændervej.

1963.jpg

1962

På grund af pladsproblemer opstilles der barakker på Tvedvej og i Zahnsgade til lærlinge fra bogtrykkerfaget.

1961

Forskole for tømrere starter.

1959

Jern og Metal får dagskole.

1959-stoeb.jpg

1958

Blikkenslagerne får dagskole.

Forskole for tekniske assistenter starter.

1942

Kolding tekniske Skole bliver anerkendt som maskinskole med ret og pligt til at oprette hold hvert år (slutter 1971, da der kommer en ny undervisningsplan).

1939

Skolen udvides med Zahnsgade 6, der ligger op til skolens områder.

1929

I anledningen af skolens 75 års dag opstilles der en buste af I. A. Hansen, initiativtager til stiftelsen af Teknisk Selskab 1889-1915.

1929-chresten-mindesmaerke.png

1919

Frisørafdelingen starter op.

1907

Skolens bygninger udvides med 6 klasseværelser og 1 festsal.

1907.jpg

1904

Håndværkere som ønsker videreuddannelse kan nu gå på dagskole på Bygmesterskolen.

1890

Skolen flytter ind i egen bygning på Platangade (nu Vesterbrogade 6). Der er 360 kvm. med 12 klasseværelser.

1890-platangade.jpg

1888

Kolding tekniske Selskab dannes. Formålet er at gøre skolen selvstændig med egen bygning.

1886

Malerne får dagskole.

1881

Undervisningen ændres fra de almendannende og folkeoplysende fag - skolen bliver eksamensrettet. Her starter også en fagspecifik opsplitning i fagområder. Snedkerfaget får sin egen klasse.

1854

Borgerskolelærerne P. Hansen og Chresten Berg (senere folketingsmedlem for Venstre) opretter en aftenskole for lærlinge inden for håndværk. Der undervises i de elementære fag.

1854-bergoghansen.jpg


Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden