Aktuel information om Coronasituationen

Få vejledning om dit valg af uddannelse

Prøv flere uddannelser på ét grundforløb

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle elever får taget 2 hurtigtest, i ugen op til de skal møde ind på skolen efter nytår. De to test skal tages med 3-4 dages mellemrum.

Hurtigtesten er gratis for alle og fås uden tidsbestilling, fx via Falck eller andre udbydere.

 

På HANSENBERG følger vi udviklingen af coronavirus tæt, og vi retter os efter myndighedernes anbefalinger.

HANSENBERG er omfattet af nedlukningen

HANSENBERG er fra onsdag den 16. december kl. 16.00 omfattet af COVID-19-nedlukningen af Danmark. 
Nedlukningen er forlænget til og med den 7. februar 2021.

Al undervisning under nedlukningen foregår som virtuel nødundervisning, medmindre skolen giver besked om andet. Eleverne bliver orienteret om de nærmere planer via skolens normale kommunikationsplatforme. 

Eksaminer, prøver og optagelsesprøver må fortsat afvikles på skolen. Nedlukningen medfører derfor ingen ændringer i forhold til det planlagte, medmindre man får konkret besked fra skolen om noget andet.

Af nedenstående brev af 16. december 2020 til alle elever fremgår det bl.a., at elever på skolehjemmet kan blive boende under nedlukningen. Børne- og Undervisningsministeriet har imidlertid efterfølgende meldt ud, at skolehjemmet skal være lukket på nær for

  • Elever med bopæl på Færøerne, i Grønland og udlandet.
  • Elever, hvor forholdene i hjemmet skønnes at nødvendiggøre, at eleven ikke hjemsendes, eller hvis den pågældende ikke har et reelt alternativ til at opholde sig på kostskole mv.

Skolehjemmet er derfor p.t. lukket for langt de fleste af vores skolehjemsberettigede elever. De få elever, der undtagelsesvis må bo på skolehjemmet, skal have individuel besked fra skolen om, at de må bo der. Skolen vil informere de skolehjemsberettigede elever, når skolehjemmet åbnes helt eller delvist igen.

Elever, der har fået besked på at aflevere deres iPads og opladere mv. i nedlukningsperioden, skal vente med at aflevere udstyret til efter nedlukningsperioden. Det gælder dog ikke de elever, der afslutter deres uddannelse på HANSENBERG. De skal aflevere iPads og opladere mv. i skolens receptioner, når de har afsluttet deres prøve.

Elever og medarbejdere bedes holde øje med hansenberg.dk, e-Boks og andre normale kommunikationsplatforme for yderligere information om nedlukningen.

Du kan altid læse skolens gældende COVID-19-retningslinjer på denne side.

  • Denne besked er sendt til alle elever og medarbejdere den 16. december 2020.

Generelle retningslinjer ved fremmøde på skolen

Læs de generelle retningslinjer for at begrænse smitterisiko ved fremmøde på skolen her

Opdateret den 11. december 2020 (ver. 12)Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden