Uddannelse med fremtid

Der er stadig ledige pladser på flere uddannelser

Vejen til drømmejobbet - 1

Vælg uddannelse med hjertet

Du bliver en vigtig del af teamet fra den dag, du starter på din læreplads – og når du er udlært, kan du arbejde videre inden for det fag, du brænder for.

Et svendebrev giver mange muligheder

Du kan også vælge at arbejde som konsulent, søge job i udlandet, læse videre eller starte din egen virksomhed.

Uddannelse

med fremtid

God økonomi 
På grundforløbet kan du søge SU, derefter får du elevløn, indtil du er udlært ...

Mange faglærte tjener rigtigt godt

Det er en kæmpe fordel, at have en håndværkeruddannelse, hvis du vil læse til arkitekt eller ingeniør

 • Er du fyldt 25 år ved uddannelsesstart? Så kan du blive voksenlærling - læs mere her

  Er du over 25 år, kan du gå i voksenlære - og tidligere uddannelse samt erhvervserfaring kan være med til at forkorte din tid på lærepladsen eller skolen.

  Som voksenlærling kan der være mulighed for at få fagets mindsteløn - læs mere om voksenlære.

   

  Ved en uddannelse på 4 år, tilbringer du ca. 30 uger fordelt ud over årene på skole, udover grundforløbet på 26 uger. Størstedelen af uddannelsen foregår på lærepladsen.

   

Mads er i lære som tømrer, og han har valgt at tage uddannelsen med EUX. På den måde får han både et svendebrev og en gymnasial uddannelse.

Vælger du en uddannelse med EUX

- får du både et svendebrev og en gymnasial eksamen, og så har du adgang til videregående uddannelser. 

HVIS DET ER OVER 1 ÅR SIDEN, DU AFSLUTTEDE FOLKESKOLEN
- så springer du Grundforløb 1 over og går direkte til Grundforløb 2

Læs mere om Grundforløb 2 >

Grundforløb 2 udd.start

GRUNDFORLØB 1
For dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse - eller senest 2 år efter.

På dette grundforløb prøver du flere fag - så ved du, hvad det handler om, inden dit endelige valg.

ADGANG TIL OVER 100 FORSKELLIGE ERHVERVSUDDANNELSER

- når du har bestået Grundforløb 1

På Grundforløb 1 bliver du introduceret til flere uddannelser på ét og samme forløb, hvor du prøver kræfter med nogle af de samme opgaver, du vil møde som udlært.

Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 - uanset hvilken fagretning du vælger.

OBS: Enkelte uddannelser har dog adgangsbegrænsning

Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du imellem 3 hovedområder:

Derefter vælger du en fagretning, hvor du kommer til at gå sammen med andre, som har valgt den samme retning.

Vælg imellem disse fagretninger

Som alle åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser


Grundforløb 1 varer normalt 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2 - også selvom du vælger en uddannelse uden for den fagretning, som du har valgt på Grundforløb 1.

HAR DU PLANER OM AT TAGE EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE?

Så kan du vælge en uddannelse med EUX (svendebrev + gymnasieuddannelse), eller du kan vælge HANSENBERG Tekniske Gymnasium - som er et springbræt til et hav af videregående uddannelser

UDDANNELSESSTART I august 2023

 

Søg ind via optagelse.dk

 • Hvornår starter uddannelserne?

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

  Grundforløb 2 starter hvert år i januar, og for de fleste uddannelser starter der også hold op i august. Se under den enkelte uddannelse, hvornår der er opstart næste gang.

 • Direkte efter 9. eller 10. klasse

  Søger du ind direkte efter din 9. eller 10. klasse, ansøger du gennem optagelse.dk senest den 1. marts.
  Du får skriftligt svar senest den 1. juni.

  Når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse så søger du ind på Grundforløb 1.

 • Adgangskrav til Grundforløb 1

  Du kan begynde på Grundforløb 1, hvis du

  • søger direkte efter 9. eller 10. klasse, eller senest 2 år efter
  • har bestået folkeskolens afgangseksamen

  Værd at vide

  Du kan kun tage Grundforløb 1 én gang. Ønsker du bagefter at begynde på en uddannelse inden for et andet hovedområde, skal du begynde direkte på uddannelsens Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august, og enkelte starter også i januar.
  Se startdato under den enkelte uddannelse.

 • Fakta om Grundforløb 1

  Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse (eller senest 2 år efter) – kan du begynde på Grundforløb 1.

  Specielt for Grundforløb 1

  På Grundforløb 1 prøver du kræfter med et udpluk af erhvervsuddannelser, der har fagligt fællesskab i den fagretning, som du har valgt. Her får du almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der hjælper dig til at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du skal fortsætte med. Målet er, at du bliver mere afklaret i forhold til dit valg af uddannelse.

  Efter Grundforløb 1 kan du frit vælge mellem alle erhvervsuddannelser på Grundforløb 2 – uanset hvilken fagretning du vælger - dog er der adgangsbegrænsning på enkelte af uddannelserne.

  Alle har dansk og evt. et ekstra grundfag på Grundforløb 1 (fx engelsk eller matematik).

  Man kommer i en uges VFU (virksomhedsforlagt undervisning) på både Grundforløb 1 og 2.

   

  Inden du starter på Grundforløb 1, vælger du mellem 3 hovedområder:


  Derefter vælger du mellem 6 fagretninger, som åbner døren til over 100 erhvervsuddannelser:


  Grundforløb 1 varer 20 uger (½ skoleår) og giver dig de nødvendige kompetencer for at fortsætte på Grundforløb 2.

  Grundforløb 1 starter altid op i august. 
  Se startdato under den enkelte uddannelse

 • Hvad er en læreplads - og hvad består hovedforløbet af?

  Inden du kan starte på hovedforløbet - skal du have en læreplads, det vil sige, at du skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed, hvor du kan komme i lære.

  Når du starter på hovedforløbet, kommer hovedparten af uddannelsen til at foregå som oplæring i virksomheden dog afbrudt af perioder med skolegang.

  På uddannelsen til webudvikler er der ikke behov for en læreplads, og på nogle uddannelser er der også mulighed for at komme i lære i HANSENBERGs skoleoplæringscenter, hvis det ikke er lykkedes at finde en læreplads, men der er få pladser, og man skal opfylde en række betingelser for at blive optaget. Læs mere om evt. mulighed for skoleoplæring under den enkelte uddannelse.

  Der er flere forskellige aftaleformer

  En uddannelsesaftale kan indgås for hele aftaleperioden eller som restlæreforhold efter en tidligere uddannelsesaftale i samme uddannelse/speciale, men der findes også andre aftaleformer.

  Kort uddannelsesaftale
  En kort uddannelsesaftale skal som minimum omfatte én periode med oplæring i virksomheden og én skoleperiode fra hovedforløbet. Et fuldt uddannelsesforløb kan bestå af flere korte aftaler, dog max. 2 korte aftaler med samme virksomhed.

  Ny Mesterlære
  Grundforløbet erstattes helt eller delvist af oplæring på uddannelsesstedet. Uddannelsesstedet har ansvaret for, at eleven når målene for grundforløbet i samarbejde med skolen. Med indgåelse af uddannelsesaftale udarbejdes der uddannelsesplan for grundforløbet.

  Kombinationsaftale
  Eleven indgår aftaler med to eller flere virksomheder, så delaftalerne tilsammen omfatter hele uddannelsen. Virksomhederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperioder.

   

 • Hvis dit karaktergennemsnit ikke er højt nok

  Er dit karaktergennemsnit ikke højt nok, kan du stadig blive optaget ved at bestå optagelsesprøven.

 • Hvis ansøgningsfristen er overskredet

  Hvis ansøgningsfristen er overskredet, er du stadig velkommen til at søge ind på optagelse.dk

  Der er ingen garanti for, at der er flere pladser på den ønskede uddannelse, men du hører fra os, efter vi har modtaget din ansøgning.

Oplæring i udlandet

UANSET HVILKEN ERHVERVSUDDANNELSE DU VÆLGER, HAR DU MULIGHED FOR AT KOMME under oplæring I UDLANDET (OPU)

Efter Grundforløb 2 har du mulighed for at tage en eller flere af dine oplæringsperioder i en virksomhed i udlandet. Ordningen hedder OPU, og du har mulighed for at få økonomisk hjælp i forbindelse med oplæringsophold i udlandet.

Et OPU-ophold kan som udgangspunkt finde sted overalt i verden. 
Dog skal du være opmærksom på lande, som det frarådes at rejse til af sikkerhedsmæssige årsager.

HVORDAN ER DINE MULIGHEDER FOR AT KOMME TIL UDLANDET?

> Læs mere om oplæringsophold i udlandet og Erasmus+ under InternationaliseringBrug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden