Klar til køl

køleekspert

Bliv klar til køl

Tag alle 3 AMU-fag på 10 dage, og bliv klar til at være køleekspert på din arbejdsplads.

Certifikatprøven er indeholdt i forløbet.

AMU-faget/AMU-fagene gennemføres med gæstelærer som en del af forsøg med friere brug af gæstelærere. Der er prøve i fagene.

 

For at deltage i AMU-uddannelsen skal du være uddannet VVS-energispecialist eller have gennemført AMU-fag 47306 Hårdlodning af kobber og stål til DN-13. 

 • Kølesystemet: klargøring, funktion, lækagetest og regler mv.

  Fagnummer: 47139

  Efter kurset kan deltageren:

  • forstå den køletekniske kredsproces, samt dennes hovedkomponenter og funktion.
  • selvstændigt klargøre kølesystemet til påfyldning af kølemiddel op til en fyldning på maksimalt 2,5kg, herunder kunne teste systemet for tæthed og styrke, samt udføre evakuering ifølge standard praksis og efter gældende lovgivning på området.
  • tilslutte slanger og manometersæt med mindst mulig emission, samt overføre en den mængde kølemiddel som står på kølesystemets mærkeplade ved brug af en vægt.
  • efter at den givne mænge kølemiddel er overført, kan deltageren udføre direkte lækagetest efter kravene i lovgivningen.
  • anvende en tømmestation til tømning af et kølesystem for kølemiddel og ved hvilke regler der gælder for returflasker til forurenet kølemiddel og kompressorolier.
  • anvende de fysiske regler der gælder for kølemidlets termodynamiske omdannelser ved brug af SI og afledte enheder, samt ved brug af manometre og termometre overføre disse data til køleanlæggets udstyrslister, og afgøre hvilken miljøbelastning (GWP) det anvendte kølemiddel vil give anledning til i forbindelse med et eventuelt udslip.
  • kommunikere med leverandører af såvel reservedele som hele units, samt med kunder i forbindelse med ibrugtagning og service.
  • være vidende om gældende lovgivning på området, omfattende både stationært og transportabelt udstyr.
 • Kølekredsløb, overførsel af data, lovpligtigt eftersyn mv.

  Fagnummer: 47140

  Efter kurset kan deltageren:

  • opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhedning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestemmelse af køleanlæggets COP værdi.
  • overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til udstyrslister, og anvende disse data i forbindelse med indirekte lækagetest, samt til vurdering af om anlægget fungerer tilfredsstillende, og udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddelfyldning mellem 1kg og 2,5kg, efter leverandørens anvisninger.
  • fejlfinde på køleanlæg ved brug af køleteknisk måleudstyr.
  • returnere forurenet kølemiddel efter gældende lovgivning og kender til de regler der gælder for transport af farligt gods.
  • kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i forbindelse med informationsindsamling.

 • Tæthedsprøvning, styrketest, hårdlodning og dokumentation for idriftsættelse

  Fagnummer: 40855

  Efter kurset kan deltageren:

  • udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedprøvning.
  • udføre lækagekontrol og styrketest.
  • udføre hårdlodning på køleanlæg og udføre korrekt dokumentation for opstart og idriftsættelse.
  • have fået kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter såvel som de miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende flourholdige kølemidler (HFC-transmissionsmidler), samt relevant lovgivning på området.
  • være berettiget til at tage relevante test i forbindelse med den lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med visse fluorholdige kølemidler (F-gas) op til en kølemiddelfyldning på 2,5kg.

Fakta

Kursussted

HANSENBERG,
C.F. Tietgens Vej 11,
6000 Kolding

AMU-fagkoder

47139
47140
40855

 

Deltagerpris

Samlet pris for 3 AMU-fag:
kr. 1.260,00

Pris uden for AMU-målgruppen, kr.  7.631

Startdato

26. oktober 2020

Slutdato

6. november 2020

Tilmeldingsfrist

11. oktober 2020

Varighed

10 dage

Undervisningsform

Dagsundervisning 

Kl. 08.00-15.24

Minimum antal deltagere

12

Deltagerbetaling og støttemuligheder

Tilmelding og tilskud

Har du brug for hjælp til tilmelding eller til at søge om godtgørelse, så ring til hotline på 7021 2159

 • Joan Korsgaard Hansen

  Studiesekretariat
  Studiesekretær
  Tlf. +4579320132
  jkh@hansenberg.dkBrug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden