HANSENBERG hele livet

Kompetencer er et konkurrenceparameter

Tag på efteruddannelse hos HANSENBERG - hele livet

Skolens motto for efteruddannelse er 'HANSENBERG hele livet'. Når du afslutter en erhvervsuddannelse hos os (eller en anden skole), kan du altid vende tilbage for at lære mere og få den nyeste viden. Brancherne og uddannelserne udvikler sig hele tiden, og med efteruddannelse er du helt opdateret.

HANSENBERG tilbyder relevant efteruddannelse inden for de uddannelser, hvor skolen er godkendt til at udbyde hovedforløbet. Vi gør en helt særlig indsats for efteruddannelse, der har fokus på håndværket og udførsel af arbejdsopgaven, og det omfatter også digitalisering. 

HANSENBERG er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser inden for følgende brancheområder:

Har du behov for efteruddannelse, som rækker ud over skolegodkendelserne, er du velkommen til at kontakte os. 

Efteruddannelse tilbydes til individer og virksomheder

  1. Efteruddannelse tilbydes til dig, som har en erhvervsuddannelse, og til dig, som ikke har papir på en uddannelse, men god arbejdserfaring fra erhvervslivet og/eller det offentlige
  2. Efteruddannelse tilbydes til virksomheder, som ser kompetenceudvikling som en af virksomhedens stærkeste konkurrenceparametre

HANSENBERGs strategi for efteruddannelse er at:

  1. Sikre et solidt udbud af sikkerheds- og certifikatkurser inden for de fagområder, vi har en spidskompetence indenfor
  2. Efteruddanne faglærte og ufaglærte inden for de brancher, hvor HANSENBERG udbyder hovedforløbet på erhvervsuddannelsen
  3. Opkvalificere ledige til varig beskæftigelse inden for de brancher, vi uddanner til, i et tæt samarbejde med jobcentre og beskæftigelsessystemet, og få flere til at uddanne sig fra ufaglært til faglært som voksenlærlinge

Tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelse, AMU, sker gennem:

Forberedende voksenundervisning - basale færdigheder for voksne

HANSENBERG samarbejder med AMU SYD, VUC og CSV om Forberedende VoksenUndervisning, FVU, og ordblindeundervisning.

Link

Fakta om arbejdsmarkedsuddannelser, AMU

  • AMU består af korte kursusforløb, som du kan tage enkeltvis eller skræddersy og sammensætte præcis til dine behov. Alle kurserne er kompetencegivende og kan give dig merit til erhvervsuddannelse, hvor du får mulighed for at uddanne dig til faglært.

 

  • Du deltager på efteruddannelsen under AMU-ordningen, uanset om du er faglært og ufaglært. Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund, og det gør ingen forskel, om du arbejder i en privat eller offentlig organisation, eller om du ledig eller selvstændig. Kurserne retter sig dog særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund

 

  • Det krav, der er gældende for alle AMU-kurser, er, at du skal have et dansk CPR-nummer og være bosiddende i Danmark eller have reel beskæftigelse i Danmark.

 

  • Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

AMU-KVALITET

Arbejdsmarkedsuddannelserne evalueres via et landsdækkende værktøj viskvalitet.dk eller "De Systemfælles Redskaber". Du kan læse mere om systemet på viskvalitet.dk.Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden