Hvem er
HANSENBERG?

Navnet HANSENBERG har dybe rødder i skolens historie, det var nemlig borgerskolelærerne P. Hansen og Chresten Berg, der tog første skridt til teknisk skole ved at oprette en aftenskole for lærlinge inden for håndværk.

Hansen og Berg havde en drøm:

Alle unge mennesker, uanset baggrund, skal have mulighed for at blive til noget.

Derfor grundlagde de den skole, vi pr. 23. november 2007 kender som HANSENBERG. Skolen har mere end 100 års erfaring med erhvervsrettet undervisning. Hvert år udbyder skolen mange forskellige uddannelser, specialer og virksomhedstilpassede kurser. Der er utallige muligheder for at udvide sin horisont og kvalificere sig til de stadig stigende krav fra arbejdsmarkedet. Service, kommunikation, håndværk, teknik og "grønne" fag er en del af skolens udbud.

Skolen har omkring 28.000 m2 under tag, og knap 300 medarbejdere arbejder dagligt sammen om at give elever og kursister en tidssvarende og fremtidsorienteret undervisning.

Læs mere om HANSENBERGs historie.

Denne side er opdateret 18. maj 2015 af Lisbeth Graff